BETROKKEN MEDEWERKERS - INSPIRERENDE VOORBEELDEN

In gesprek met Zoë De Roeck

medewerker bij Foreach
Wat betekent ‘zorg dragen voor medewerkers’ voor jou?

Ik denk in de eerste plaats zorgen dat alles administratief in orde is, bijvoorbeeld dat de lonen op tijd betaald worden. Daarnaast ook een persoonlijke en menselijke aanpak. Bijvoorbeeld als mensen een aanvraag willen doen voor ouderschapsverlof, gaan we niet enkel het document in orde brengen, maar ook luisteren naar bijkomende vragen en kijken hoe we hen daar ook in verder kunnen bijstaan en helpen. En natuurlijk ook mensen vertrouwen geven, hen kansen bieden of extra verantwoordelijkheden geven.

Hoe is dit concreet merkbaar voor de medewerkers? 

Persoonlijk merk ik dat aan de kansen die gegeven worden en het vertrouwen dat gegeven wordt. Dingen die je mag doen, verantwoordelijkheden die je er mag bijnemen,.. Ik heb bijvoorbeeld zelf aangegeven dat ik interesse had in marketing, waardoor ik dat heb kunnen toevoegen aan mijn takenpakket. Dat ging supervlot en dat geeft ook veel vertrouwen om eraan te beginnen. Als iemand aangeeft dat ze een ander project willen, dan is dat misschien niet van in het begin mogelijk, maar dan zal er heel veel aan gedaan worden om dat toch mogelijk te maken. 

Je kan als medewerker zelf je carrièrepad mee bepalen.

Er wordt ook vaak vertrokken van de talenten van medewerkers. Eén van onze projectmanagers heeft eigenlijk Taal- en Letterkunde gestudeerd. Zij leest vaak wat ik schrijf na en schrijft ook veel van onze teksten. Want ze doet dat graag en is daar eigenlijk ook beter in. Dat vind ik één van de leukste aspecten aan de job hier, dat je je jobinhoud zelf kan mee bepalen. Het moet natuurlijk wel passen of er moet ruimte voor zijn, maar de mogelijkheid is er.

Wat nog meer?

Een aantal jaar geleden was er een medewerker die aangaf dat we eigenlijk niet zo’n gezond bedrijf waren. Daarop hebben we samen een gezondheidsbeleid uitgewerkt en nu is er onder andere elke maandag soep en worden medewerkers gestimuleerd om met de fiets naar het werk te komen. We hebben ook geprobeerd om de stoelen uit de vergaderzalen te halen, maar dat is zoals je ziet niet gebleven. 

Als iemand een idee heeft, wordt er vaak gezegd: “ok, werk dat maar eens uit!”. Dan krijg je de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan en samen met een aantal collega’s te bekijken wat er mogelijk is en gerealiseerd kan worden.

Is die ‘zorg voor medewerkers’ ook al merkbaar tijdens de aanwerving? 

Wij steken dat redelijk veel tijd in omdat we echt zeker willen zijn dat de persoon die we aannemen, dat die bij het bedrijf past. En we geven de persoon zelf ook de kans om ons te leren kennen. 

Als nieuwe medewerkers voor Foreach kiezen, willen we dat ze dat heel bewust kunnen doen. 

Voor de developers bijvoorbeeld doen we een uitgebreide technische test, waar ze ook de ruimte krijgen om vragen te stellen en door onze technische manier van werken te gaan, zodat ze daar en beeld van hebben. 

Voor alle andere functies voorzien we een inloopdag. Dat is een volledige dag waarop ze komen meedraaien, waarbij ze een project krijgen en ook echt met collega’s moeten vergaderen om tot iets te komen. Iedereen is daar altijd heel enthousiast over, ook als er uiteindelijk geen match blijkt te zijn. Het zorgt ervoor dat een sollicitant veel leert over het bedrijf en echt voelt hoe het is om hier te werken. 

Eén van de zaken die vaak moeilijk loopt in een bedrijf is de interne communicatie. Hoe verloopt dat binnen Foreach?

Dat is denk ik hier ook wel één van de moeilijkste zaken. Er zijn intussen ook wel wat initiatieven genomen die de onderlinge communicatie hebben verbeterd. Zo werd er vroeger nogal snel en te beperkt gecommuniceerd als iemand van project wisselde. Dat heeft wel een grote impact op de betrokken teams, dus nu wordt in overleg met de persoon in kwestie ook telkens in die teams besproken waarom iemand in een ander project ingeschakeld wordt en voor hoelang. 

Maandelijks is er ook de ‘town hall’, waar iedereen samenkomt en informatie gedeeld wordt. Dat wordt als heel positief ervaren. En iedereen heeft ook een teamlead waarmee ze maandelijks samenzitten. Dat moment zou misschien nog meer kunnen evolueren naar een gesprek met focus op de persoonlijke groei van de medewerker. Waarbij stil gestaan wordt bij waar men naartoe wil en wat daarvoor nodig is. Ik denk dat mensen nu misschien niet altijd goed genoeg weten of ze goed bezig zijn of niet. 

Eind vorig jaar hield ik met iedereen feedback-gesprekken. Hierbij stelde we vragen zoals: “Hoe vind je het werken bij Foreach? Wat doen we goed? Wat doen we niet zo goed?”. Uit die feedback-gesprekken kwam communicatie ook wel als pijnpunt naar boven. Mensen begrepen niet altijd goed vanwaar bepaalde beslissingen kwamen. Vaak is dat omdat ze het proces niet altijd mee hebben. Daar zal men de komende jaren dan ook nog meer op inzetten.

Bedankt voor je openheid en ik wens je nog een fijne loopbaan bij Foreach!

Hoe betrokken zijn de medewerkers in jouw organisatie ?

Via een korte vragenlijst (3 minuten) brengen wij de betrokkenheid in jouw organisatie in kaart. Na de test krijg je automatisch ook onze whitepaper met praktische tips toegestuurd.

test jouw organisatie