traject

Traject waarin we de verbinding tussen management, medewerkers en klanten vergroten.

Wat is een umanoTRAJECT

Eerst brengen we de huidige situatie in kaart.

Op basis van de resultaten werken we samen met jou een actieplan op maat uit.

Daarnaast zorgen we voor de bijhorende training en coaching zodat je later ook zelf aan de slag kan om de verbinding tussen management, medewerkers en klanten verder te vergroten.

Waarom is dit voor mij?

Bij de start van je zaak, sta je als ondernemer dicht bij je klanten en je medewerkers. Naarmate jouw onderneming groeit, wordt de afstand tussen jou en je klanten groter. Waar je vroeger nog iedereen bij naam kende en op de hoogte was van persoonlijke gebeurtenissen, wordt het steeds moeilijker om die verbinding met alle mewerkers te behouden.

Een umanoTRAJECT helpt jou om die afstand tussen management, klanten en medewerkers opnieuw te verkleinen.

Waaruit bestaat een umanoTRAJECT?

Vrijblijvend intakegesprek om je concrete vraag helder te krijgen.

Een traject zelf bestaat uit 4 fases.

Analyse

Bevragingen en observaties geven ons zicht op de sterktes en zwaktes van verbinding en betrokkenheid in je organisatie.

Rapport

We verwerken de analyse-gegevens in een uniek rapport dat de verbeterpunten samenvat.

Actieplan

Samen stellen we een concreet actieplan op en organiseren indien gewenst een kick-off.

Begeleiden implementatie

We bekijken wie een rol kan spelen in het bestendigen van de verbinding en coachen en trainen deze medewerkers in hun rol.

Opvolging na 5-8 weken om te zorgen voor een duurzame implementatie, die ook in de toekomst verbinding en betrokkenheid garandeert.

Ook klaar voor jouw traject?

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat of meer informatie.


    Eigenlijk anderen het werk laten doen door specifieke input en gerichte begeleiding, met een mooi en werkbaar resultaat als gevolg.

    Franciska Dekens, gemeente Herne

    Deze klanten volgden reeds een umano traject