Umano is opgericht in 2015 door Stijn Zwanckaert en Karen De Waele, partners in work & life, samen goed voor 25 jaar ervaring in coaching en consulting.

Dankzij onze combinatie van user experience en psychologie/coaching hebben wij een unieke methodologie ontwikkeld die garant staat voor mensgerichte innovatie in jouw organisatie.

Methodologie

Organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met dynamische, complexe problemen. Dit zijn vraagstukken die moeilijker af te bakenen zijn, waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn. Bovendien zijn deze uitdagingen voortdurend in beweging en heeft alles een invloed op elkaar.

Onze methodologie is gebaseerd op de solution focused approach (oplossingsgerichte benadering) en op design thinking. Dit zijn twee interessante insteken om complexe problemen in organisaties aan te pakken.

Solution focused

In plaats van het probleem verder te analyseren (problem focus), leggen we de focus op mogelijke oplossingen, de gewenste situatie.

Eenmaal we weten wat deze gewenste situatie is, gaan we op zoek naar reeds aanwezige hulpbronnen en eerdere successen. Op basis hiervan bepalen we eerste kleine stapjes in de richting van de gewenste toekomst.

Oplossingsgericht werken is een heel dankbare manier om draagvlak te creƫren bij medewerkers en hen op een positieve manier mee te nemen in een veranderingstraject.

Design thinking

Binnen design thinking staan de drijfveren en behoeftes van de diverse stakeholders centraal. Het gaat erom keuzes te maken die van toegevoegde waarde zijn voor alle betrokkenen en te komen tot oplossingen die positief en duurzaam zijn.

In plaats van de stakeholders gewoon te vragen waar ze nood aan hebben, vertrekt design thinking vanuit observaties en inlevingsvermogen om onderliggende behoeften bij de betrokkenen bloot te leggen. Soms zelfs nog voor ze deze noden zelf beseffen.

Naast het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, kan je met design thinking ook bestaande producten of diensten een nieuwe invulling of betekenis geven. En dat leidt dan weer tot het aanspreken van nieuwe doelgroepen of markten!