Hernieuwing adviesraden en participatie in Herne

Het gemeentebestuur wil samen met de leden van de huidige adviesraden op zoek naar een nieuwe invulling voor deze burgerparticipatie.

Uitdaging

Het systeem van adviesraden zoals ze op dit moment in gemeentes bestaan is verouderd. De achterliggende doelstelling blijft uiteraard wel belangrijk: inspraak van de burgers in het beleid van de gemeente.

Aanpak

In een eerste deel werd stilgestaan bij de sterktes van de huidige situatie. De focus op wat nu al werkt, zorgde voor een positieve dynamiek.
Na het luisteren naar de wensen en wat er nog ontbreekt, stimuleerden we de deelnemers om creatief te denken en de ideale situatie visueel voor te stellen.

Resultaat

Deze interactieve sessie was een kick-off voor een langer traject om de adviesraden en de burgerparticipatie in Herne te hervormen. Het gemeentebestuur ging aan de slag met de verschillende ideeën.

Dynamische aanpak + interactief!

Viviane Grisez, Herne Solidair

Op zoek naar een ideale manier om je medewerkers, partners of andere stakeholders te betrekken?

Ontdek meer over umano TRAJECT
ontdek TRAJECT