Samenwerking bij digitale transformatie

Het optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende afdelingen bij digitale transformatie.

Uitdaging

Bij de opstart van een digitaal transformatieproject werd een pilootapplicatie rond online beleggen opgezet. Het doel was het optimaliseren van de samenwerking tussen de betrokken afdelingen, zodat de design afdeling het materiaal op ideale wijze kon aanleveren aan de IT-afdeling om zo de ontwikkeling van de applicatie maximaal te faciliteren.

Aanpak

Alhoewel dit IT gedreven project agile werd opgezet, was er initieel een vrij klassieke manier van werken. Om dit te doorbreken werd op twee sporen gewerkt. Enerzijds werden gebruikerstesten opgezet om de applicatie in een vroeg stadium te testen en te kunnen bijsturen. Anderzijds werd samenwerking tussen de medewerkers van de IT- en de UX afdeling gestimuleerd door hiervoor tijd vrij te maken en een design sprint op te zetten waarbij de teams gezamenlijk een prototype uitbouwden dat als basis voor de gebruikerstesten ging dienen.
Op deze manier gingen beide afdelingen veel nauwer met elkaar gaan werken en werd er een snelle wisselwerking gecreƫerd tussen verschillende teams.

Resultaat

Door de verschillende medewerkers samen te laten werken aan een prototype waarbij input van iedereen bijdroeg aan de applicatie, steeg het draagvlak voor het hele project. Door het opzetten van gebruikerstesten zijn ook de klanten zeer vroeg betrokken en zorgden zij voor nieuwe input om de applicatie verder te verbeteren. Door ook de medewerkers deze gebruikerstests mee te laten volgen, verhoogden we hun betrokkenheid met de eigenlijke eindklant.

Wil je ook je medewerkers en klanten betrekken bij digitale transformatie?

Ontdek meer over umano TRAJECT
ontdek TRAJECT