Hoe gingen organisaties om met deze coronacrisis?

Gedurende de eerste 8 weken van de Coronacrisis lanceerden we een bevraging die peilde naar hoe bedrijven met deze situatie om gingen en wat de impact was op de betrokkenheid van de medewerkers. 

Hieronder kan je de finale resultaten terugvinden.

Sectoren deelgenomen
%
Werkgevers deed aanpassingen op werkvloer
%
Economisch werkloos
%
Eerste keer thuiswerk

Leermogelijkheden

68% is tevreden over de mogelijkheden om bij te leren en te groeien op het werk.
48% geeft aan dat er onvoldoende ingezet wordt op talentontwikkeling

Leiderschap

45% scoort goed tot zeer goed op vlak van leiderschap
17% scoort zwak tot zeer zwak op vlak van leiderschap
Leidinggevenden zijn makkelijkst bereikbaar in de sectoren Voeding en Textiel/kleding.
Leidinggevenden hebben meer begrip voor persoonlijke problemen bij hun medewerkers in kleine organisaties (<10 mw).

Betrokkenheid medewerkers

22 % van de bevraagde organisaties scoort zeer goed qua betrokkenheid van medewerkers.
83 % van de bevraagde organisaties neemt reeds initiatieven die de betrokkenheid verhogen.
23 % van medewerkers geeft aan dat zij onvoldoende geïnformeerd worden bij belangrijke beslissingen.

OPVALLEND

  • Er is een verschil in de perceptie van betrokkenheid: zaakvoerders/eigenaars en management/directieleden rapporteren een hogere mate van betrokkenheid in hun organisatie in vergelijking met middenkader/leidinggevenden, ervaren medewerkers of starters.

Communicatie

23 % van de respondenten geeft aan dat de communicatie in hun organisatie veel beter kan.

Er zijn significante verschillen tussen sectoren

De sectoren Overheid/Openbare besturen en Chemie scoren minst goed op vlak van communicatie.
De sectoren Socio-culturele sector/sport/jeugdwerk en Informaticadiensten/-bedrijven scoren best op vlak van communicatie.

OPVALLEND

  • Uit de bevraging blijkt dat medewerkers in kleinere organisaties (<100 mw) in het algemeen beter geïnformeerd worden over belangrijke beslissingen, veranderingen of toekomstplannen.
  • Maar, dit verschil stelt zich niet als het gaat over de recente communicatie rond COVID-19-maatregelen in organisaties. 

Waardering

Slechts 13 % van de respondenten rapporteren een hoge mate van waardering in hun organisatie
Er zijn onderlinge verschillen tussen sectoren en tussen kleine en grote organisaties
Minst waardering wordt gerapporteerd in de sector: Overheid en openbare besturen.
Meest waardering wordt gerapporteerd in de sectoren: Voeding, Informaticatiediensten en- bedrijven en Socio-culturele sector/sport/jeugdwerk.
In kleinere organisaties (<50 mw) wordt feedback meer als vanzelfsprekend gezien dan in grotere organisaties (>500 mw).

Thuiswerken

Productiviteit ligt bij 81 % van de thuiswerkers minstens even hoog of hoger dan op het werk.
23 % van medewerkers geeft aan dat zij niet de mogelijkheid hebben om van thuis uit te werken.

Wil je graag zelf deze bevraging lanceren in je organisatie?

Contacteer ons of mail direct naar en wij bezorgen je (kostenloos) een unieke link die je in jouw organisatie kan rondsturen. 

Achteraf bezorgen we jou uiteraard de resultaten van jouw organisatie en hoe dit zich positioneert ten opzichte van andere bedrijven.

Wil je op de hoogte blijven van de resultaten ?

Laat jouw email adres en eventueel je naam achter en wij berichten je bij eerstkomende updates.


    Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van resultaten betreffende de Coronavirus/Covid-19 bevraging en zullen in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt worden