Initiatieven voor een gezonder medewerkersbeleid

Brainstorm met alle medewerkers om draagvlak te creëren voor initiatieven binnen het thema “gezonde medewerkers”.

Uitdaging

Een bouwbedrijf met ca 100 medewerkers wou aan de slag met het thema “gezonde medewerkers”. Hiervoor wilden ze intern een aftrap geven om aan te tonen dat ze dit als werkgever een belangrijk thema vonden. Ze wilden graag alle medewerkers (zowel de bedienden op kantoor als de arbeiders op de werf) meenemen in het belang van dit thema en vooral ook luisteren naar de ideeën van medewerkers hierover.

Aanpak

Er werd gekozen voor een brainstormsessie tijdens de maandelijkse personeelsvergadering. Omwille van een tijdsbeperking werd vooral gefocust op de ideegeneratie. De verdere uitwerking gebeurde in vervolgsessies.

Resultaat

De deelnemers kwamen tot een verzameling van ideeën binnen een aantal thema’s. Een aantal van de kleinere, makkelijk uitvoerbare ideeën werden door het bedrijf meteen geïmplementeerd, zoals bvb. staand vergaderen. Andere ideeën werden via interne werkgroepen verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

Na de brainstormoefening die we samen met Umano gedaan hebben, hebben we enkele acties kunnen omzetten in de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van fruit in de zomer en soep in de winter voor arbeiders en bedienden, het invoeren van anciënniteitsverlof, het plaatsen van een warme drankenautomaat, staand vergaderen, het vernieuwen van de keuken en refter als ontmoetingsplaats etc.
Na de brainstormoefening was het vooral belangrijk om de initiatieven die werden uitgewerkt door de medewerkers grondig door te praten, te overleggen en samen naar een mogelijke uitwerking te zoeken. Bijna twee jaar lang zijn we hierover blijven communiceren en werden er één voor één enkele voorstellen uitgewerkt. Ook de initiatieven die niet werden uitgevoerd werden besproken met de medewerkers

E.V., Vandenbussche nv

Op zoek naar een manier om nieuwe ideeën te bedenken met je medewerkers?

Ontdek meer over umano BOOST
ontdek BOOST