Naar een betere profilering als (koepel)organisatie

SST ging op zoek naar een betere profilering van SST als koepel en de organisaties in het bijzonder.

Op basis van aanbevelingen voor de koepel en de organisaties wilde men komen tot een aantal concrete acties voor de leden van het SST.
Ca 70 stakeholders namen deel aan de brainstorm wat leidde tot meer dan 500 ideeën. Uiteindelijk werden 22 topideeën geselecteerd en uitgeschreven in projectfiches.

Resultaat

Zowel de 22 projectfiches als alle gegeneerde ideeën werden gedeeld met alle stakeholders. De verdere uitwerking gebeurde via interne werkgroepen.

Op zoek naar een manier om nieuwe ideeën te bedenken met je partners?

Ontdek meer over umano BOOST
ontdek BOOST