Inspraak sportdiensten rond concept “maand van de sportclub”

We begeleidden Sport Vlaanderen om in cocreatie met de sportdiensten het concept “maand van de sportclub” te herdenken.

Aanpak

In elke provincie werd een brainstorm georganiseerd waarop de verschillende sportdiensten werden uitgenodigd. Deze brainstormsessies hebben tot meer dan 1000 ideeën geleid die konden opgedeeld worden in 7 clusters.
Een maand later vormden deze clusters en de bijhorende ideeën de basis voor een prototyping-workshop voor een groep vertegenwoordigers van sportdiensten uit alle provincies. In een eerste fase werden de ideeën beoordeeld op vlak van originaliteit en uitvoerbaarheid. De originele ideeën die op korte termijn realiseerbaar leken, werden die dag verder uitgewerkt. De originele ideeën die eerder op langere termijn realiseerbaar waren, zullen de basis vormen voor het actieplan om het volledige concept “maand van de sportclub” te herdenken.

Resultaat

De uitgewerkte projectfiches en de quick-win-actieplannen werden gedeeld met alle betrokkenen en het eerste resultaat van deze quick-wins zal zichtbaar worden tijdens de volgende “maand van de sportclub”.
De verdere uitwerking van de het langetermijn-actieplan zal gebeuren via een interne werkgroep waar zowel Sport Vlaanderen, de sportdiensten als de sportfederaties zullen vertegenwoordigd zijn.

Veel afwisseling, to the point. We werden snel en doelgericht aan het werk gezet met ruimte voor eigen inbreng.

K.V.S., sportfunctionaris

Op zoek naar een ideale manier om je medewerkers, partners of andere stakeholders te betrekken?

Ontdek meer over umano TRAJECT
ontdek TRAJECT