Gedragen actieplan voor promocampagne

Brainstorm om draagvlak te creëren en te komen tot een algemeen gedragen actieplan om de #sportersbelevenmeer campagne van Sport Vlaanderen aan te passen aan de noden en behoeftes van de Sportfederaties én een engagement om deze te gebruiken binnen hun promotionele werking.

Aanpak

Omwille van de duidelijke vraag naar ideation, werd een brainstormsessie georganiseerd voor alle sportfederaties. Deze brainstorm bracht meer dan 300 ideeën op.
Een maand nadien werden deze ideeën als basis gebruikt tijdens een opvolgsessie. Tijdens deze creatieve workshop werden de beste ideeën geselecteerd en geclusterd op vlak van haalbaarheid en duurzaamheid. De meest duurzame en haalbare ideeën werden verder uitgewerkt tot een actieplan.

Resultaat

De uitgewerkte projectfiches en de actieplannen werden gedeeld met alle sportfederaties.
De verdere uitwerking van de actieplannen gebeurt via een interne werkgroep.

Door de gebruikte werkvormen is het opvallend hoe de deelnemers “out of the box” beginnen denken, de brainstorm goed op gang wordt getrokken. Triggerende uitnodiging om de deelnemers te werven is belangrijk. Ze moeten voelen dat ze een meerwaarde kunnen betekenen.

Sport Vlaanderen

Op zoek naar een manier om nieuwe ideeën te bedenken met je partners?

Ontdek meer over umano BOOST
ontdek BOOST