Optimalisatie organisatieprocessen & business coaching

Traject met focus op optimalisatie van de bedrijfsprocessen, uitdenken en implementeren van een nieuw businessplan en coachen van de leidinggevende in de verdere bedrijfsvoering.

Aanpak

Mensana was op zoek naar ondersteuning bij het optimaliseren van de organisatieprocessen, het mee uitdenken en implementeren van een nieuw businessplan, en coaching van de leidinggevende in de verdere bedrijfsvoering.
Om het bedrijf goed te leren kennen, liepen we gedurende een paar weken mee in de organisatie. We kregen inzage in de bestaande processen, interviewden alle medewerkers en kregen zicht op wat er goed liep en wat er beter kon. Deze analyse leidde tot een adviesrapport, een hertekening van een aantal organisatieprocessen en een reorganisatie in het bedrijf.
Na deze reorganisatie bleven we nog even aan boord en ondersteunden we de nieuwe leidinggevende bij de opmaak van een herwerkt businessplan in co-creatie met de medewerkers.
Daarnaast coachten we de leidinggevende op vlak van communicatie met zaakvoerders of CEO’s om, volgens het nieuwe businessplan, ook beter te kunnen inzetten op het bedrijfslieven en nieuwe bedrijven als klant aan te kunnen trekken.

Business coaching

Na afronding van het umanoTRAJECT, kregen we de vraag om de leidinggevende verder te coachen.
We fungeerden als klankbord en lieten haar groeien in haar rol. Met het businessplan als kompas zorgden we ook voor begeleiding bij het opstarten van nieuwe initiatieven en partnerships.

Op zoek naar een traject om je bedrijf terug op de rails te krijgen of nood aan business coaching?

Ontdek meer over umano TRAJECT of umano COACHING
ontdek traject
ontdek coaching

Als leidinggevende kun je al snel vervallen in het operationele, verdrinken zelfs en de missie en visie uit het oog verliezen.
Als coach daagt Karen me uit elke beslissing af te toetsen of die wel in het grote kader past en ze helpt me herinneren dat die beslissingen er ook moeten komen.  Binnen een coördinerende functie is het tevens van belang aan zelfzorg te doen, we zijn de stuwende kracht binnen de organisatie en met een lege batterij kom je nergens.  Karen coacht mij dan ook dusdanig dat de taken zo efficiënt en prioritair mogelijk verlopen, een spiegel af en toe kan nooit geen kwaad.  Het heeft mij alvast geholpen mezelf te ontplooien en de kunst te ontdekken hoe rustig te blijven in deze wervelstorm die ondernemen is.
 
Windy Lycke, Mensana