Gezamenlijke visie voor netwerk van freelancers

Hoe kan je een groep zelfstandige ondernemers of freelancers met een eigen expertise met elkaar verbinden? Zodat ze weten wat ze aan elkaar hebben, op wie ze waarvoor kunnen rekenen én ook gezamenlijk voor hetzelfde doel gaan: een succesvolle netwerkorganisatie.

Uitdaging

’t Fundament is een netwerkorganisatie voor ondernemers in de bouwsector. De trekkers van ’t Fundament wilden een bijeenkomst organiseren om iedereen de kans te geven elkaar en elkaars expertise te leren kennen én meer zicht krijgen op hun noden en verwachtingen over samenwerking en communicatie in functie van ’t Fundament.

Aanpak

Voor de workshop hanteerden we een oplossingsgerichte insteek: het visualiseren van de gewenste situatie.
Na een aantal opwarmertjes, opdrachten die tegemoet kwamen aan de vraag om elkaar en elkaars expertise beter te leren kennen én meteen ook een positieve dynamiek creëerden, gingen ze in twee groepen aan de slag.
De twee groepen creëerden elk een positief toekomstbeeld voor ’t Fundament en stelden dat aan elkaar en aan de trekkers voor.

Resultaat

De aanwezigen leerden elkaar en elkaar expertise beter kennen. De eerste tekenen hiervan werden daags nadien al zichtbaar in de online communicatie.
Daarnaast gingen de trekkers naar huis met twee visualisaties van positieve toekomstbeelden voor de organisatie, evenals heel wat bruikbare tips om mee aan de slag te gaan om van ’t Fundament een succes te maken.

Interesse ?

Ontdek meer over umano BOOST
ontdek BOOST