Meer persoonsgerichte zorg

Hoe kan je een team zorg- en verpleegkundigen stimuleren om nog meer in te zetten op persoonsgerichte zorg?

Uitdaging

We werden gevraagd om een workshop uit te werken voor een team in WZC Sint-Jozef (Curando-Midden) met als doelstelling het team te stimuleren om meer in te zetten op persoonsgerichte zorg en elkaar daarin ook te versterken.

Aanpak

Voor deze oplossingsgerichte workshop bouwden we verder op de aanwezige kennis van de verpleeg- en zorgkundigen in het team.
We verkenden wat ze nu al deden op vlak van persoonsgerichte zorg, gingen na wat hen kon doen groeien en hoe ze elkaar daarin konden helpen.
Tot slot definieerden we enkele kleine acties die ze meteen in hun dagelijks werk konden uitvoeren en waarop ze elkaar ook konden aanspreken.

Resultaat

De deelnemers kregen kapstokken waaraan ze hun dagdagelijkse taken konden toetsen. En er ontstond een openheid om elkaar hier ook verder in te ondersteunen en te helpen.

Op zoek naar een teambuilding met inhoud?

Ontdek meer over umano BOOST
ontdek BOOST

Interessant, actieve manier, eigen inbreng mogelijk.

Evi Ameele, WZC Sint-Jozef