Burgerparticipatie in Destelbergen

Het gemeentebestuur wou inspraak bij de invulling van een nieuwe sport- en recreatiesite.

Uitdaging

Via het Adviesforum Sport en Beleving wou de gemeente Destelbergen de burgers betrokken bij het bedenken van initiatieven voor de invulling van een nieuwe sport- en recreatiesite.

Aanpak

We organiseerden een brainstormsessie voor burgers en (sport)verenigingen van de gemeente en lieten hen ideeën bedenken binnen een vijftal thema’s.

Resultaat

De brainstormsessie bracht bijna 500 ideeën op. Deze werden bezorgd aan de kernraad van het Adviesforum Sport en Beleving zodat een advies kon geformuleerd worden aan het gemeentebestuur.

Umano ondersteunde de sportdienst perfect in het verzamelen van ideeën van burgers. De wisselwerking tussen de burgers doet nieuwe ideeën of inputs ontstaan.

N.V., sportdienst Destelbergen

Op zoek naar een teambuilding met impact op de werkvloer?

Ontdek meer over umano BOOST
ontdek BOOST