Goed bezig, hou dit vol !

Jouw organisatie neemt al heel wat initiatieven om medewerkers te betrekken.

Volhouden nu! Hier alvast nog een aantal tips om vol te houden:

  • Waardeer je medewerkers door een persoonlijke aanpak. Toon begrip in geval van (persoonlijke) problemen en zorg dat medewerkers zich gezien en erkend voelen. 
  • Betrek je medewerkers door aanwezig te zijn op de werkvloer. Luister naar de noden en behoeften van je medewerkers én hou er (in de mate van het mogelijke) ook rekening mee. Stimuleer hen om met ideeën te komen om de organisatie vooruit te helpen en gebruik deze input bij het nemen van strategische beslissingen.
  • Verbind je medewerkers door de waarden van je organisatie meer levend en richtinggevend te maken voor het gedrag van je medewerkers. Zo kunnen ze elkaar ook aanspreken als gedrag niet strookt met de waarden van de organisatie.

Onze whitepaper met uitgebreide tips zal je elk ogenblik via mail ontvangen.

Heb je nood aan coaching of ondersteuning om hiermee in je organisatie concreet mee aan de slag te gaan?
Dan is ons coaching-aanbod wellicht iets voor jou

Heb je vragen over dit resultaat?

Contacteer ons vrijblijvend om je meer duiding te geven bij deze resultaten.