Co-creatie missie, visie en waarden

Herdefiniëren van missie, visie en waarden in co-creatie met de medewerkers.

Uitdaging

Op de vooravond van een fusieverhaal, zocht een groep van zorgorganisaties naar een manier om de waarden van de organisatie te herdefiniëren. De waarden waren historisch bepaald en de medewerkers wisten niet altijd meer waarvoor ze stonden. Na een aantal voorbereidende meetings werd beslist om niet samen met de medewerkers op zoek te gaan naar een nieuw waardenkader, maar om het de bestaande waarden nieuw leven in te blazen.

Aanpak

In een aantal workshops binnen elke organisatie, maar ook met een aantal organisatieoverschrijdende teams, werd op zoek gegaan naar voorbeelden van hoe de bestaande waarden elke dag zichtbaar waren in de organisatie en hoe deze zichtbaarheid nog vergroot kon worden.

Resultaat

Dit traject leidde tot meer verbinding tussen de medewerkers (over de deelorganisaties heen) en een grotere herkenbaarheid van het waardenkader bij alle medewerkers: van technisch en facilitair personeel, over zorgverleners tot management.
Concreet werd elke waarde gevisualiseerd door een woordenwolk met inspirerende voorbeelden hoe elke waarde dagelijks in de handelingen van de medewerkers zichtbaar was. Deze visualisaties werden opgehangen in de organisaties, zichtbaar voor de medewerkers én hun cliënten.

Wil je ook samen met je medewerkers je missie en waarden helder en levend krijgen?

Ontdek meer over umano TRAJECT
ontdek TRAJECT